เทศน์แหล่อีสาน เทศน์ลาญาติโยม ม่วนคัก

เทศน์แหล่อีสาน เทศน์ลาญาติโยม  ม่วนคัก

คำกล่าว เทศน์แหล่อีสาน เทสน์ลา

บัดนี้ อวสานสุดเสียง เมิ้ดสำเนียง สิ้นหน้าที่  เทศนาจบ  เมิ้ดคันสำนี้   ซิลาแล้วว่าอ่วยลง
จุดประสงค์คันต่อตั้ง  ขอเอิ้ยส่งขอลาที  ให้อยู่ดีมีสุข ผู้สุ่คนขอลาแล้ว   แนวเวลามันพาเคลื่อน
วัดปีเดือน   เคลื่อนจากที   น้าสาวน้าบ่างฮักทีห่างไกล ดอกไรเว้น   แนวจำเป็นมันแดงโล้  
คือตาเวนหน่วยมักใหญ่   ก็ต่างคนก็ต่างไกล   ไปล่ะหน่อพวกหมู่เจ้า      ศัทธาเฒ่าผู้สู่คน