คาถาปู่สิงขร มนต์คาถา แห่งดินแดนสุวรรณภูมิ

คาถาปู่สิงขร มนต์คาถา แห่งดินแดนสุวรรณภูมิ 

นะโม เม สัพพะเทวานังสะมาโส
อะเวโร มหา การุณิโกสะมนุสสา 
อฐิษสะฐานา ปะกาเสสิ 
ปะกาสิตตังอริยะสัจจัง 
เทวะตานังปะการาจะ
ปัจจุปันโน จะอะนาคะโต
มังคะละการังตะถิตถะติ
สุมังคะลังสุปัตติตัง
สุปะภาทังสุขาวะหัง
สุขะพะลังอายุวัณณัง
สุขิยะสา 
สาธุสุเทวตาอารักขาประสิทธิเม 
สัพพะสิทธิภวันตุเม สุสาอาหะ

(สวดจบแล้ว อฐิษฐานขอพร ตามปรารถนา)

มื่อเสร็จสิ้นการสวดมนต์และกล่าวบทกรวดน้ำแผ่อุทิศรวมทั้งแผ่เมตตาแล้วทั้งหลาย ก็พึงจงสาธยายมนต์บทนี้แล้วจึงขอพรได้หนึ่งข้อ เมื่อได้สำเร็จผลแล้วค่อยอฐิษฐานขอข้อใหม่ ขอเพียงแค่คำเดียวสั้นๆ คือ คำอฐิษฐานขอนั้นต้องมีความเป็นไปได้ ตามสมควรแก่ฐานะและสภาพบุคคลนั้นๆเท่านั้น มนต์บทนี้สามารถใช้ได้ทั้งบรรพชิต และคฤหัสจงหมั่นสวดพร่ำภาวนา จะเป็นมิตรกับเทวดาอารักษ์ผู้เป็นสัมมาทิฐฐิทั้งหลาย รวมทั้งได้พบกับอดีตชาติมวลญาติที่มีภพภูมิในปัจจุบันเป็นเทพยดามาช่วยเหลือเกื้อกูล รวมทั้งได้พบเหล่าเทวดาที่เคยร่วมบุญกุศลตั้งแต่อดีตชาติมาเกื้อกูลหนุนนำอุปถัมภ์ ไม่ตกที่ต่ำ ไม่ลำบาก เกิดอัศจรรย์นิมิตร และเหตุการณ์ที่ผ่านพ้นอุปสรรคเลวร้ายไปด้วยประหนึ่งเหมือนมีเทพเทวดามาช่วยเหลืออย่างน่าอัศจรรย์ พึงเจริญพระมนต์นี้ และเจริญในศีลให้บริบูรณ์เถิด:- ขอบคุณ baanjompra.com