EsanthaiBan: อิติปิโสหูช้าง คาถาโบราณ เรียกทรัพย์

อิติปิโสหูช้าง คาถาโบราณ เรียกทรัพย์
อิติปิโสหูช้าง

อิติปิโสบทนี้โบราณว่าไว้ ถ้าหาทรัพย์มิได้ให้เขียนใว้ก้นถุง แล้วทรัพย์จะไม่ขาด

หากภาวนาไว้ 108 คาบ ประสงค์สิ่งไดได้ดั่งปรารถนา ถ้าถูกจองจำภาวนา 9 คาบ ก้อจะ
หลุดรอดได้       ถ้าจะไห้เป็นจังงังให้เอาลิ้นดุนเพดานแล้วว่าคาถา 11 คาบ

บทคาถาอิติปิโสหูช้าง


ตั้งนะโม 3จบ

พุทโธ อิติปิโสภะคะวา พุทโธภะคะวาติ อิติปิโสภะคะวา

อะระหังอิติปิโสภะคะวา สัมมาสัมพุทโธ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น