EsanthaiBan: คาถาเสกนะหน้าทอง

คาถาเสกนะหน้าทอง

คาถาเสกนะหน้าทอง


เสกน้ำล้างหน้า  เป็นคาถาเมตตา ค้าขายร่ำรวย


(ตั้งนะโม 3 จบ) 
นะสุวัณโณนะมัสสิตะวา
โมกาโรมะณีโชติกัง 
พุทธกาโร สังขะเมวะจะ 
ธากาโรสุริยังเอวะ 
ยะกาโรมุกขะเมวะจะ 
สะทะมะมัง มังมะทะสะ 
กระณียะเมตตังสัตตา เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 
จิตตังเชยยะนารี จักกะวัตติราชา มะโนโจรัง ไมตรีจิตตัง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น