EsanthaiBan: มีนาคม 2018

พ่อหม้ายใจทราม สรภัญญะสอนใจ เศร้ามากๆ


พ่อหม้ายใจทราม  สรภัญญะสอนใจ

คำกล่าว สร ภัญญะ  เรื่องพ่อหม้ายใจทราม  


                    …บัดนี้ เราจะ ได้กล่าว  ตามประวัติเรื่องราว   ของพ่อหม้ายใจทราม              
รับพร้อมกัน ;…
เมียตายป๊ะ เป็นเพราะเวรหรือกรรม         เลี้ยงลูกตาดำๆ .. เช้าค่ำได้เบิ่ง-แยง.   
 ความฮักแพงสองหล่าลูกอ่อนน้อย          บ่ตีบ่ต้อย ค่ำคล้อย ออยลูกเข้าบ่อน.
 สองปีปลาย แม่ตายป๊ะออนซอน            คนน้อง ญังอ่อน สองขวบปลายนั้นเป็นชาย.
อยู่ไม่นาน ฤดูการทำนา                            อกพ่อหม้ายเหว่ว้า บ่มีคนมาส่งข้าวงาย
ฝนตกฮำ อยู่ผู้เดียวใจวุ่นวาย                  ไผน้อซิมาม่าย  อยากได้เมียมาอยู่นำ
    พอไม่นาน ได้พบพานแม่ยอดชู้            ไปมาหาสู่  อยากมีคู่สาวทองดำ
ถ้อยวาจา เจ้าช่างมาลึกล้ำ อยากได้สาว..ทองดำ  ให้ฆ่าลูก เจ้าตายก่อน
หากกล้าทำ ดำซิเอา ซ่อนบ่อน                บ่กล้าอย่ามาวอน อย่ามาเว้าให้ร่ำไร
อกพ่อหม้าย ฝังจำลงในใจ                     มื้ออื่นเด้อสิได้ ลวงลูกไปฆ่าปล่อย
มื้ออื่นมา ได้เวลาบ่ายคล้อย                   เอิ้นสองลูกน้อย พ่อสิพาไปท่ง
ไปหาปลาพาไปจับปูโข่ง                         แล้วพาเข้าดง ไปขุดสร่างให้ลงยั้ง
ลูกอ่อนน้อยสองส่อยวอยกำพร้าแม่,       แหมดีใจแท้ๆ........พ่อสิพาไปท่ง
ไวๆหล่าพ่อสิพาไปดง                             พ่อลงไปท่ง เห็นบักหว่าสีชมพู
น้องร้องให้อยากได้บักหว่า                     พ่อเลยบอกว่า สิพาไปเอา อยู่ในดง
บักต้องบักเค็ง เป็นโก่งโค่งโน้ง               บ่อึดในดง  เทิ้งบักแงวบักไฟ
เดินมาไกลป่าไม้ทึบหนา                         ตะวันไกล้ลับฟ้า  พ่อบอกว่านั่งถ่าก่อน
พ่อขุดสร่างให้กินน้ำเด้อน้อยอ่อน            ค่ำแล้วออนซอน สองบังอรก็อ่อนล้า
ขุดอยู่นาน พอประมาณกะว่า                  มาแม้ลูกหล่า   ให้พาน้องมาลงยั้ง
ฝ่ายผู้เอื้อย พอได้ฟังพ่อสั่ง                      โดดลงไปยั้ง  มันถ่วมหัวแล้วละพ่อ
ส่วนพ่อหม้าย  โยนลูกชายลงต่อ             จับบักจก  ได้น้อ   กะก่นดินลงใส่
ตกกระใจ เสียงน้องชายร้องจ้า                เอื้อยเลยฮ้องว่า พ่อจ๋า อย่าก่นลง
เข้าตาน้อง  ทั้งถมแข้งถมขา                     ก้อนดินถืกหน้า น้องหล่ากะล้มลง
ดึงได้แขน กะญังแข้ง ญังขา                    เอื้อยเลยฮู้ว่า  พ่อสิฆ่าให้ตายโจ่ม
“.ลำ”.........ซาวมือดึงแขนน้อง... เอื้อยกะ.น้ำตานองน่อไหลหลั่ง.....มือหนึ่งซาวใส่ฝั่ง    ผลัก กะตีงบ่ได้  ดินถมไว้ ว่าพ่อน้อ   สองมือนบจ้อก้อ.......วิงวอนพ่ออย่าถมลง........   ดินเป็นผงมันเข้าตา   ถมขึ้นมา ฮอดคอน้อง......เสียงน้องซายเฮฮ้อง......เอื้อยกะน้ำตานอง  วิงวอนเว้าผู้เป็นพ่อ ......พ่อนางเอ๊ย....เคยฮักลูกกะด้อ  เป็นหญังน้อพ่อสั่งทำ.........ฝนตกฮำ พ่อเคยหาใบตองกั้ง........ยามหลังคาเถียงนาพัง ยามฝนย้อยพ่อออยว่า........หยับมาแม้ ลูกหล่า ฝนสิย้อยใส่หัว  ยามลมแฮงเสียงฟ้าฮ้อง......พ่อยังได้เอาผ้าผืนหนาๆมาให้ห่ม.....หนาวหัวลม  มาจ้าวๆ   พ่อออยเข้านั่นบ่อนนอน  ยามลูกเจ็บไข้ฮ้อน...พ่อแล่น ฮ่อนน้อหายา  ฮักลูกปานดวงตา พ่อสังทำ น้อลงได้   มันหนักหลายดินถมร่าง.....เหมิดหนทางสิดิ้นต่อ..... แหงนขึ้นไปเบิ่งแต่พ่อ.... ก่นดินถมพังทับหน้า.....เสียงจาเว้า กะอ่อนลง กะอ่อนลง..............พ่อนางเอ๊ย...
 “ ร้องพร้อมกัน ”
   น้ำตาไหล กอดน้องไว้แนบ อก          พ่อขุดดินปก สิ้นชีวาในไพรพงษ์
พ่อแสนดีใจ   หากสิสมประสงค์          กลับมาจากดง  ตรงไปหาสาวทองดำ
อ้ายมาทวงคำ  แม่ทองดำให้วาจา       ลูกหญิงชายพี่กล้าฆ่า ตายแล้วหน่าคนงาม
ฝ่ายตัวเจ้า โอ้แม่สาวทองดำ                เหมือนฟ้ากระหน่ำ  ลงมาที่กลางทรวง
เจ้านี่หนา ละชั่งกล้าเรียกว่าคน           ใจทรามเหลือล้น   ฆ่าลูกตนได้ลงคอ
ข้อยเป็นไผ   เจ้าสิมางึดง้อ                  ยามสูน มาน้อ เจ้าสิฆ่าข้อยคือกัน 
ไปให้ไกล อย่าได้มารำพัน                   ใจทรามปานนั้น   ข้อยขอเฒ่าตายดีก่อ
ได้ฟังคำ พ่อหม้ายแค้นจ้อลอ              เวรกรรมเฮาน้อ คึดฮอดลูกขึ้นทันได          
โดดลงเฮือน วิ่งเข้าป่าพงษ์ไพร            ผีห่าตนได สิงใจพ่อ ให้ทำลง
วิ่งลัดป่า ตัวกายา เลือดย้อย                ถึงหลุมลูกน้อย ใจพ่อคอยสิขาด ลง
สองมือ ควดเอาดินที่ถมลง                   ชีวิตเจ้าปลง เพราะมือพ่อ หนอลูกยา
กอดศพลูก ทั้งสองแนบอุรา                  โอ้ลูกพ่อจ๋า ฟื้นขึ้นมา เถิดลูกเอย....
“ ลำ ”.......ตื่นขึ้นมาสาเด้อหล่า ให้มาจาเว้านำพ่อ .........เว้านำพ่อ....

คืนมากินหมากก่อ  คืนมากินหมากหว่า สิพาเจ้าน่อเทียวหา....ไปหาปลาอยู่นาน้อย........ไปงมหอยอยู่นาท่ง.......พาไปจับปูโข่ง จี่กินแลง  มือนี้ทั้งสองน้อยไห้ตื่นมา.......ปัดเอาดินออกจากหน้า......เห็นแต่คาบน้ำตา........จับนำแขนบายนำขา กายาเจ้ายังอุ่น..ๆ...ยังอุ่น..ๆ...   หัวใจพ่อมันว้าวุ่น....เลยเป็นบ้า ได้แล่นวุ่น.....ได้แล่นวน...น้อเวรน้อ.


มีนิทาน  กาลเก่า  มาเล่าใหม่
เพื่อสอนใจ  ให้สติ  มิลืมหลง
อันโลภรัก  หลากล้วน  ชวนดำรง
ให้ลุ่มหลง  เกิดเรื่องราว  จนร้าวใจ

          มีครอบครัว  พ่อแม่ลูก  ผูกสมัคร
อาชีพหลัก  ทำนา  และทำไร่
ลูกคนโต  เป็นหญิง  สิ่งภูมิใจ
ดูแลได้  น้องชายตน  คนสำคัญ

          เมื่อน้องชาย  อายุได้  ห้าขวบต้น
ชีวิตแม่  ก็ร่วงหล่น  ไปเสียนั่น
เหลือพ่อลูก  สามคน  บนทางตัน
ต้องฝ่าฝัน  ทำกิน  บนถิ่นไพร

          อยู่ไม่นาน  พ่อหม้าย  ได้เหว่หว้า
อยากมีเมีย ช่วยทำนา  หาปลาให้
ได้พบพาน  สาวทองดำ  จำฝังใจ
คิดอยากได้  ร่วมห้อง  ครองชีวี

          จึงลองจีบ  สาวทองดำ  ในค่ำหนึ่ง
เธอบอกซึ่ง  อยากได้ฉัน  นั้นฟังนี่
หากเธอกล้า  ฆ่าลูกตาย  หมายชีวี
ฉันจะยอม  เป็นศรี  ภรรยา

          หากไม่กล้า  อย่ามาพร่ำ  คำว่ารัก
จะไปไหน  ก็จัก  อย่าเห็นหน้า
ฝ่ายพ่อหม้าย  ฝังจำ  คำเธอมา
พรุ่งนี้หนา  จะหาทาง  ฝังลูกตาย

          พอรุ่งเช้า  ชวนลูกน้อย  ค่อยเดินป่า
บอกจะพา  ไปเดินดง  ส่งความหมาย
ผลไม้  ในป่านี้  มีมากหมาย
ลูกหญิงชาย  ต่างดีใจ  ได้เดินดง

          เดินไปถึง  ป่าลึก  นึกอยากน้ำ
บอกลูกน้อย  เดี่ยวจะค่ำ  เจ้าจะหลง
พ่อจะขุด  บ่อน้ำ  บอกตามตรง
ให้เจ้าลง  หยั่งนึก  ลึกเท่าใด
          แล้วก็ขุด   ดินลง  ตรงที่ชี้

ลึกได้ที่  เก้าวาเป็น  เห็นจะได้
สั่งลูกสาว  คนโตนั้น  ในทันใด
ให้ลงไป  หยั่งหลุม  สุ่มกี่วา

          ฝ่ายลูกสาว  เห็นพ่อสั่ง  ลงหยั่งหลุม
ก็โดดดุ่ม  ลงไป  ไม่กังขา
ถึงหลุมน้อย  ตะโกนออก  บอกบิดา
ว่าท่วมหัว  แล้วหนา  บิดาเอย

          ฝ่ายพ่อหม้าย  จับลูกชาย  ใส่หลงบ่อ
แล้วขุดดิน  ถมต่อ  โอ้พ่อเอ๋ย
เสียงพี่สาว  ร้องบอกพ่อ  อย่าถมเลย
พลางเอื้อนเอ่ย  ร้องขอ  ต่อบิดา

          น้องชายกลัว  ร้องไห้  ไม่ยอมหยุด
พ่อก็ขุด  ดินถมกลับ  ทับถูกหน้า
เสียงร้องไห้  ระงมดัง  ทั้งพนา
ดั่งฝืนป่า  สะเทือนใจ  ในเหตุการณ์

          ดินถมถึง  คอแล้ว  พ่อแก้วจ๋า
โปรดเถิดหนา  อย่าถมลง  ให้สงสาร
พ่อกลับขุด  ดินต่อ  ไม่รอนาน
เสียงวอนวาน  จากลูกน้อย  ก็ค่อยลง

          เมื่อฆ่าลูก  ได้ดัง  ที่ตั้งไว้
เดินลัดดง  พงไพร  ไม่ลืมหลง
ถึงบ้านสาว  ทองดำ  พอค่ำลง
ก็รีบตรง  ทวงสัญญา  วาจานาง

          พี่มาทวง  สัญญา  ที่ว่าไว้
ลูกหญิงชาย    พี่ฆ่าได้  ไม่ขัดขวาง
มาเถิดมา  ครองครู่  อยู่ร่วมทาง
มาร่วมสร้าง  ทางรัก  ประจักษ์ใจ

          ฝ่ายทองดำ  ฟังคำ  ที่เขาว่า
ดั่งถูกฟ้า  ฟาดหล่น  จนมอดไหม้
เจ้าเรียกตน  ว่าคน  ได้เช่นไร
ลูกในไส้  ใยกล้าฆ่า  หาสมควร

          ฉันเป็นใคร  หาใช่  ในสายเลือด
หากเธอเดือด  ฉันคงตาย  หมายถูกถ้วน
ไปเถิดไป  อย่าพานพบ  มารบกวน
เธอไม่ควร  เป็นคน  บนแผ่นดิน

          ได้ฟังคำ  สาวทองดำ  กรรมเราหนอ
หัวอกพ่อ  คิดถึงลูก  ถูกถมสิ้น
โดดลงเรือน  วิ่งเข้าป่า  หาหลุมดิน
ที่ลูกเรา  ดับดิ้น  ในป่าดง

          โอ้ผีห่า  ตนใด  สิงใจพ่อ
จึงได้ก่อ  เหตุทราม  ในยามหลง
ถึงหลุมฝัง  ลูกน้อย  ค่อยบรรจง
เอามือลง  ขุดดินขึ้น  ฝืนชะตา

          มือเป็นเลือด  เพราะเศษดิน  และหินปัก
ด้วยแรงรัก  ไม่ยอมถอย  คอยเสาะหา
จนพบร่าง  สองลูกน้อย  ค่อยดึงมา
แนบอุรา  ร่ำให้  ได้รำพัน

          ฟื้นขึ้นมา  เถิดลูกรัก  อย่าจากพ่อ
กรรมใดหนอ  พรากสองน้อย  ให้จากนั่น
คืนมากิน  ผลไม้  หลายร้อยอัน
ที่เจ้านั้น  อยากกิน  อย่าสิ้นไป

          แล้วเอามือ  ปัดดิน  ออกจากหน้า
เห็นแต่รอย  คราบน้ำตา  มาร่ำให้
จับดูร่าง  ยังอุ่นอุ่น  วุ่นหัวใจ
จึงเป็นบ้า  วิ่งวนไป  ในพนา

          จบนิทาน  อันรันทด  และหดหู่
เมื่อฝ่ายผู้  เป็นพ่อ  ก่อกรรมกล้า
ฆ่าลูกน้อย  เพียงเพราะหลง  ลงกามา
เสียงประณาม  ว่าต่ำช้า  ตราแผ่นดิน

          อันรักโลภ  โกรธหลง  หากลงแล้ว
ยึดดวงแก้ว  แห่งพระธรรม  มานำสิ้น
ก่อนจะทำ  คิดให้ถ้วน  ทวนในจินต์
แล้วจะสิ้น  กิเลสนำ  เพราะธรรมครอง

6 สูตรส้มตำปูปลาร้า
1. ส้มตำปูปลาร้า

     เริ่มกันที่เมนูส้มตำปูปลาร้าสุดคลาสสิก ใส่เส้นมะละกอคลุกเคล้ากับปูเค็ม เพิ่มความนัวจากน้ำปลาร้า เพิ่มความฟินจากกากหมูและเม็ดกระถิน จานนี้ใครทำให้กินรักตายเลย

ส่วนผสม ส้มตำปูปลาร้า

     • เส้นมะละกอสับหรือขูด 1 กำมือ
     • ปูเค็มลวกสุก 1 ตัว
     • ถั่วฝักยาว (หักเป็นท่อนสั้น) 1 ฝัก
     • มะเขือเทศ 1 ลูก
     • กระเทียม 3 กลีบ
     • พริกขี้หนู ตามชอบ
     • น้ำตาลปี๊บ 1/2 ช้อนชา
     • น้ำปลาร้า 1+1/2 ทัพพี
     • น้ำมะนาว 1 ลูก
     • น้ำปลา 1 ช้อนชา
     • ผงชูรส เล็กน้อย
     • เม็ดกระถิน (โรยหน้า ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ตามชอบ)
     • กากหมู ตามชอบ


วิธีทำส้มตำปูปลาร้า
          โขลกพริกกับกระเทียม ผ่ามะเขือเทศ และมะกอกลง ตามด้วยน้ำตาลปี๊บ น้ำมะขามเปียก น้ำปลา น้ำมะนาว และน้ำปลาร้า ใครชอบตัวก็ใส่ตัวลงไป คลุกให้เข้ากัน และตามด้วยมะละกอตอนท้ายสุด ตำให้น้ำเข้าเส้นแต่อย่าตำแรงจนเส้นเละจะไม่อร่อย ตักขึ้นใส่จาน เสิร์ฟคู่กับผักกาดและถั่วฝักยาว

     1. ตำกระเทียม พริกขี้หนู และน้ำตาลปี๊บ เข้าด้วยกัน จากนั้นใส่ถั่วฝักยาวลงไปตำพอแหลก
     2. หั่นมะเขือเทศลงไป ตามด้วยน้ำปลาร้า น้ำมะนาว น้ำปลา และผงชูรส ตำเบา ๆ พอเข้ากัน
     3. หักปูเค็มใส่ลงไป ตำเบา ๆ ให้พอแหลกสุดท้ายใส่เส้นมะละกอสับลงไป คลุกเคล้าให้เข้ากัน ตักใส่จาน โรยกากหมูและเม็ดกระถิน ตักใส่จานเสิร์ฟ


2. ส้มตำซั่วปูปลาร้า

     เคยกินส้มตำปูปลาร้าแต่รู้สึกว่าไม่อิ่มท้อง ถ้าอย่างนั้นก็เพิ่มเส้นขนมจีนลงไปสิคะ กลายเป็นเมนูส้มตำซั่วปูปลาร้า ใส่พริกกี่เม็ดก็ตามชอบ ลองเลยของเขาดีจริง ๆ

ส่วนผสม ส้มตำซั่วปูปลาร้า

     • ขนมจีนสด 3 จับ
     • เส้นมะละกอสับหรือขูด 1 กำมือ
     • ปูเค็มลวกสุก 1 ตัว
     • แคบหมู 1 ถ้วย
     • พริกสด ตามชอบ
     • น้ำปลาร้า 2 ช้อนโต๊ะ
     • มะนาว 1+1/2 ลูก
     • น้ำปลา 1 ช้อนโต๊ะ
     • น้ำตาลปี๊บ 1 ช้อนชา
     • มะเขือเทศ 1 ลูก
     • ผงชูรส เล็กน้อย


วิธีทำส้มตำซั่วปูปลาร้า

     1. ตำกระเทียม พริกขี้หนู และน้ำตาลปี๊บ เข้าด้วยกัน หั่นมะเขือเทศลงไป ตำเบา ๆ
     2. ตามด้วยน้ำปลาร้า น้ำมะนาว น้ำปลา และผงชูรส ตำเบา ๆ พอเข้ากัน
     3. หักปูเค็มใส่ลงไป ตำเบา ๆ ให้พอแหลก ใส่เส้นมะละกอสับลงไป ตามด้วยขนมจีน คลุกเคล้าให้เข้ากัน ตักใส่จาน โรยกากหมูและเม็ดกระถิน ตักใส่จานเสิร์ฟ

3. ส้มตำปูปลาร้ากากหมู
     ถ้าไม่กลัวอ้วนก็มาลองเมนูส้มตำปูปลาร้ากากหมู ได้กินทั้งส้มตำกับกากหมูในคราวเดียวกัน ฟินสองเด้งแบบนี้ใครมาแย่งก็ไม่ยอม

ส่วนผสม ส้มตำปูปลาร้ากากหมู

     • เส้นมะละกอ 1 กำมือ
     • ปูเค็มลวก 1 ตัว
     • กากหมูกรอบ 1 ถ้วย
     • พริกสด ตามชอบ
     • น้ำปลาร้า 2 ช้อนโต๊ะ
     • มะนาว 1+1/2 ลูก
     • น้ำปลา 1 ช้อนโต๊ะ
     • น้ำตาลปี๊บ 1 ช้อนชา
     • มะเขือเทศ 1 ลูก
     • ผงชูรส เล็กน้อย

วิธีทำส้มตำปูปลาร้ากากหมู

     1. ตำกระเทียม พริกขี้หนู และน้ำตาลปี๊บ เข้าด้วยกัน หั่นมะเขือเทศลงไป ตำเบา ๆ
     2. ตามด้วยน้ำปลาร้า น้ำมะนาว น้ำปลา และผงชูรส ตำเบา ๆ พอเข้ากัน
     3. หักปูเค็มใส่ลงไป ตำเบา ๆ ให้พอแหลก ใส่เส้นมะละกอสับลงไป ตามด้วยกากหมู ตักใส่จาน ใส่จานเสิร์ฟ


 ส้มตำ
     คนเราก็เบื่อง่ายจังเลย เอาล่ะ… ถ้าเบื่อเส้นมะละกอก็ใส่แตงกวาสับลงไปแทน นี่ไงเมนูส้มตำแตงปูปลาร้า เคี้ยวกรุบกรอบอร่อยแปลกไปอีกแบบ

ส่วนผสม ส้มตำแตงปูปลาร้า

     • แตงล้าน (สับทั้งเปลือก) 1 ลูก
     • ปูเค็มลวกสุก 1 ตัว
     • พริกขี้หนู ตามชอบ
     • กระเทียม 3 กลีบ
     • มะเขือเทศ 1 ลูก
     • น้ำปลา 1 ช้อนโต๊ะ
     • มะนาว 1 ลูก
     • น้ำปลาร้าต้มสุก 1 ทัพพี
     • น้ำตาลทราย 1 ช้อนโต๊ะ
     • ผงชูรส เล็กน้อย
วิธีทำส้มตำแตงปูปลาร้า

     1. ตำกระเทียม พริกขี้หนู และน้ำตาลปี๊บ เข้าด้วยกัน หั่นมะเขือเทศลงไป ตำเบา ๆ
     2. ตามด้วยน้ำปลาร้า น้ำมะนาว น้ำปลา และผงชูรส ตำเบา ๆ พอเข้ากัน
     3. หักปูเค็มใส่ลงไป ตำเบา ๆ ให้พอแหลก ใส่แตงล้านสับลงไป เคล้าให้เข้ากัน ตักใส่จานเสิร์ฟ

     ช่วงไหนถั่วฝักยาวราคาถูกอย่ารอช้า จับมาทำเมนูส้มตำถั่วปูปลาร้ากันเลย ตำถั่วพอแหลกจะได้เคี้ยวง่ายและน้ำปรุงจะได้ซึมเข้าในฝักถั่ว ที่ขาดไม่ได้เลยคือ ปูเค็มกับน้ำปลาร้า อูย… แค่เห็นภาพน้ำลายก็เอ่อมุมปากแล้ว

ส่วนผสม ส้มตำถั่วปูปลาร้า

     • ถั่วฝักยาว (หักเป็นท่อนประมาณ) 1 ถ้วย
     • ปูเค็มลวกสุก 1 ตัว
     • พริกขี้หนู ตามชอบ
     • มะเขือเทศ 2-3 ลูก
     • กระเทียมแกะเปลือก 2 หัว
     • น้ำปลาร้าต้มสุก 2 ช้อนโต๊ะ
     • น้ำปลา 1 ช้อนชา
     • น้ำมะนาว 1/2 ลูก
     • น้ำตาลทราย 1/2 ช้อนโต๊ะ
     • ผงชูรส เล็กน้อย

เพิ่มคำอธิบายภาพวิธีทำส้มตำถั่วปูปลาร้า

     1. ตำกระเทียม พริกขี้หนู และน้ำตาลปี๊บ เข้าด้วยกัน หั่นมะเขือเทศลงไป ตำเบา ๆ
     2. ใส่ถั่วฝักยาวลงไปตำพอแหลก ปรุงรสด้วยน้ำปลาร้า น้ำมะนาว น้ำปลา และผงชูรส ตำเบา ๆ พอเข้ากัน
     3. หักปูเค็มใส่ลงไป ตำเบา ๆ ให้พอเข้ากัน ตักใส่จานเสิร์ฟ
     และแล้วก็มาถึงเมนูส้มตำปูปลาร้าที่เหมาะกินทั้งครอบครัว หรือกับผองเพื่อน จัดเลยส้มตำถาดปูปลาร้า เพียบพร้อมด้วยเครื่องเคราอลังการ อิ่มสบายพุงกลมแน่นอน

ส่วนผสม ส้มตำถาดปูปลาร้า

     • เส้นมะละกอสับ 1 กำมือ
     • ปูเค็มลวกสุก 1 ตัว
     • ถั่วฝักยาว (หักเป็นท่อน) 1 ฝัก
     • มะเขือเทศ 1 ลูก
     • กระเทียม 3 กลีบ
     • พริกขี้หนู (ตามชอบ)
     • น้ำตาลปี๊บ 1/2 ช้อนชา
     • น้ำปลาร้า 1+1/2 ทัพพี
     • น้ำมะนาว 1 ลูก
     • น้ำปลา 1 ช้อนชา
     • ผงชูรส เล็กน้อย
     • เม็ดกระถิน
     • เครื่องเคียง ได้แก่ ขนมจีน แคบหมู ปลากรอบ ไข่เป็ดต้มสุก ไข่เค็มต้มสุก ไข่เยี่ยวม้า หน่อไม้ต้มสุก หมูยอ และผักสดตามชอบ
วิธีทำส้มตำถาดปูปลาร้า   

     1. ตำกระเทียม พริกขี้หนู และน้ำตาลปี๊บ เข้าด้วยกัน หั่นมะเขือเทศลงไป ตำเบา ๆ
     2. ใส่ถั่วฝักยาวลงไปตำพอแหลก ปรุงรสด้วยน้ำปลาร้า น้ำมะนาว น้ำปลา และผงชูรส ตำเบา ๆ พอเข้ากัน
     3. หักปูเค็มใส่ลงไป ตำเบา ๆ ให้พอแหลก ใส่มะละกอสับลงไป เคล้าให้เข้ากัน ตักใส่ถาด เสิร์ฟพร้อมขนมจีน แคบหมู ปลากรอบ ไข่เป็ดต้มสุก ไข่เค็มต้มสุก ไข่เยี่ยวม้า หน่อไม้ต้มสุก หมูยอ และผักสดตามชอบ