EsanthaiBan: สระภัญญะ พุทธประวัติ เพราะๆคัก

สระภัญญะ พุทธประวัติ เพราะๆคัก

สรภัญญะ พระพุทธประวัติม่วนๆคัก  
คำกล่าวสาระภัญญ.............
                                    พี่น้องเอ๋ย สัตว์พันปีที่ล่วงล้นในสากลบ่หนพ่แสงสว่าง  พระพุทธองค์พู้เบิ่นสร้างตรัสรู้เหตุการณ์ แจ้งไปเมิ่นทุกด้านเพิ่นป่องของกรรมจึงได๋นำคำสอนโปรดสัตว์ขจัดฮ้อน ลองฟังตามขั้นสารภัญซิพ่ กล่าวประวัติขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าตำราได๋กล่าวนำพี่น้องเอ๋ย....

เชิญรับฟังสารภัญญจะได้กล่าว ตามเรื่องประวัติพุทธองค์  สิทธะพระนามเดิมพระองค์ เชื่อสากายะวงศ์ วรรณองค์กษัตรา เกิดอินเดียกรุงกระบิลพัส    เป็นลูกกษัตพระเจ้าสุโทธนะ  กับพระนางสิริมหามายา   ถึงเสด็จสถานเคหะสวนลุมพินีวัน   ประสูติวันศุกร์  15 ค่ำ   วันเพ็ญเดือน 6  ลงกระสีปีจอ    
พระมารดาหนอสิ้นพระชนจากไป    เพียงประสูติได้  7 ราตรี     
    
บรรดานางประชาบดีโคตมี  รักดวงชีวิเฝ้าห่วงใยอาทร    พอถึงตอนจะครบ  16 ชันษา   จงได้คุ่วิวาห์ยโสธราพิมพา  ทางครองคู่ได้ 29 ชันษา  จงได้บุตรผู้บุญาพระราหุ      ทรงวายวุ่นในหวงพระหทัย   เสด็จไปเห็นคนแก่เจ็บตาย  เสด็จออกบวชกับนายชันในราตรี   กัณทกะพาชี อโนมาฝั่งนธี   ล่ะกะนี้ทรงทรมาร  หลายอาการหาหนทางพ้นไป   6 ปีต่อมาพระองค์ทางตรัสรู้ได้   ที่ใต้ต้นโพธิ์ที่ริมฝั่งแม่รันธารา  ธรรมโปรดสัตว์ทั่วล้า   ทั้งปวงประชาทัั้งพงษ์สานุวงษ์  ทรงประกาศและเพยแพร่และดำรง    กิจของพระองค์ 45 พรรษา   ทรงประชนถึ่งวัยชรา   80 พระชันษาพระองค์ทรงปลงพระทัย   ละสังขารปรินิพพานไป   ใต้ต้นรังคู่ เมืองกุสินารา   แสนเศร้าโศกไปทั่วโลกา องค์พระศาสดา กล่าวอำลาพระอานน

       "    พระตถาคตเจ้าได้ตรัสแก่พระอานน  ถึงเวลาของเฮาซิอยู่ไปบ่มีได๋   สาวกเอ๋ยไฮ่สังวรเอาไว้ สังขานคนนั้้นบ่เทีี่ยง  วายะธรรมะสังฆะราอนิจา บ่เที่ยงมั่นคือร่างเสื่อมสลาย   มีเกิดขึ้นแล้้วกะได่ดับล่วงหายไป   อย่ามามั่วอาลัย  แม้ไพบ่หนีพ้น   บำเพ็ญตนแสวงสร้างทางรพระธรรมนั้นคือว่า   พุทธาศนาเฮาที่วางไว้  อานนท่านให้รับเอา   ให้รับเอาโอย.....เอ๋ย...."

         พระพุทธองค์ทรงปรินิพิพาน วันเพ็ญเดือน 6  ที่ใต้ต้นรังคู่  วันประชูติตรัสรู้และนิพพาน ชาวพุทธขนานนาม  วันวิสาขาบูชา   ผิดอะไรโปรดอภัยเถอะน่า  โอกาสหหนาได้พบกันใหม่  เชิญสดับฟังหลอนสุดท้าย    สาระภัญญะจะได้ร้อยเรียงอำลา..............
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น