EsanthaiBan: ธันวาคม 2017

คาถาเสริมทรัพย์ ค้าขายดี


คาถาเรียกทรัพย์ เสริมทรัพย์เงินทองไหลมาเทมา  ค้าขายดี  ท่านใดได้สวดคาถาเสริมทรัพย์ เป็นประจำ จะทำให้เงินทอง ทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆๆ  เหมือนกันว่าเรียกทรัพย์เข้าหา  

บทสวด คาถาเรียนกทรัพย์

ตั้งนะโม  3 จบ 

พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ
 วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา
 วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย
 พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม 


คาถาเรียกเงิน เรียกทรัพย์ หลวงปู่เสือดำ


คาถาเรียกเงิน เรียกทรัพย์ 9จบ หลวงปู่เสือดำ(หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร ) สวดประจำเรียกเงินทอง ทรัพย์สิน รวยๆ
สาธุ สาธุ สาธุ ร่ำรวย


บทสวด

ตั้งนะโม 3 จบ
นะโมพุทธัสสะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ
วิระทะโย วิระโคนายัง
วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย
พุทธัสสะ เอหิ มะมะ เอหิ มานีมา ลาภะ มาหาข้าพเจ้า สาธุ

สวด 9 จบ


สวดประจำ ทุกวันเรียกเงินทอง เรียกทรัพย์ สาธุลำอวยพรปีใหม่ หมอลำ ทำนองขอนแก่น


หมอลำ ลำอวยพรปีใหม่ หมอลำ ทำนองขอนแก่น ขอให้ทุกคนมีความสุข  ในปีใหม่ ทีจะมาถึงนี้ เทศน์แหล่อีสาน สอนพระคุณพ่อแม่


เทศน์แหล่อีสาน 
สอนเตือนใจให้ลูกนึกถึง บุญพระคุณพ่อแม่ที่ ให้เราเกิดมา  ลูกๆให้สำนึกถึงบุญคุณพ่อแม่


 
คาถามหาลาภ เรียกโชคลาภ


คาถามหาลาภ เรียกลาภ

สวดภาวนาก่อนนอน 3 จบ จะเรียกทรัพย์โชคภลาภให้มีได้อย่างน่าอัศจรรย์ สวดประจำ จะมีโชคมีลาภลอย เรียกเงินทองมาหา


ตั้งนะโม 3 จบ

นะมามีมา มะหาลาภา อิติพุทธัสสะ
สุวัณณังวา ระชะตังวา มะณีวา ธะนังวา
พีชังวา อัตถังวา ปัตถังวา
เอหิ เอหิ อาคัจเฉยยะ
อิติมีมา นะมามิหังหลวงพ่อปาน คาถาเรียกเงิน ค้าขายเฮงๆ


      คาถาเรียกเงิน เสริมทรัพย์ (หลวงพ่อปาน )
          (ตั้งนะโม 3 จบ)
พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ (ว่า 1 จบ)
วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา 
วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มาณีมามะ พุทธัสสะ สะวาโหมฯ

ใช้สวดภาวนาเวลาตื่นนอน 3 จบ หรือเวลาใส่บาตร 1 จบ ก่อนนอน 3 จบหรือเวลาค้าขายจะทําให้มีโภคทรัพย์มากมาย เรียกเงิน เรียกทอง โชคลาภ ค้าขายร่ำรวย